Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

11 Nisan 2014 Cuma

Muharrem İnce'den Efsane Meclis'te Yolsuzluk Operasyonu Konuşması

BAŞKAN - Şimdi, şahsı adına aleyhinde Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce.
Buyurun Sayın İnce. (CHP sıralarından alkışlar)
Süreniz on dakika.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Yavaş gel, yavaş.
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bu Mecliste AKP hükûmetlerinin yaptığı 12'nci bütçeyi görüşüyoruz. Katrilyonlar, milyonlar, yatırımlar, paralar, oranlar, kıyaslamalar…
İHSAN ŞENER (Ordu) - Yavaş ol, yavaş.
MUHARREM İNCE (Devamla) …hepsi konuşuluyor ama burada insan yok, vicdan yok, derde derman yok. Bu bütçede insanlık yok, saydamlık yok, hesap verebilirlik yok, geleceğe dair bir umut yok ve insanımıza mutluluk yok.
Bu ülkede naylon çadırda yatan çocuklar var, evladının mezarına kıvrılıp yatan babalar var. Evlat acısına dayanamayıp ölen analar var. Sokaklarda sopalarla dövülerek öldürülen, gözleri çıkarılan gençler var. Bu ülkede kendi ülkesinin gençlerine vicdanlı davranmayıp başka ülkelerin gençlerine çıkar gözyaşı döken Başbakan var. "Canım seramikler" deyip "canım çocuklar" diyemeyen bir Başbakanımız var. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
BAŞKAN - Lütfen arkadaşlar…
MUHARREM İNCE (Devamla) - On iki yılda ne yazık ki yüreğinizdeki iç mahkemeyi kaybedip özel yetkili mahkemelerde gizli ama tanıdık tanıklara, sahte belgelere, sahte rakamlara, sahte başarılara sarılan bir iktidar oldunuz.
METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Sayın İnce, bak, şuna bak, şuna!
MUHARREM İNCE (Devamla) - TOMA'nız elektrikli, Başbakanınız öfkeli, bakanlarınız şaibeli… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Bak, şunu gör!
BAŞKAN - Lütfen arkadaşlar…
METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Sayın İnce, bak, Sarıgül'le ilgili raporunuza bakın!
BAŞKAN - Sayın Külünk, lütfen…
MUHARREM İNCE (Devamla) - …TOMA suyunuz Jenix'li, sporunuz dopingli…
METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Kendi tarihinizle yüzleşin! Bak, resmî raporunuz var!
MUHARREM İNCE (Devamla) - …danışmanınız jöleli, televizyonlarınız penguenli…
METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Altında kimlerin imzası var biliyor musun?
MUHARREM İNCE (Devamla) - …gazeteleriniz yalanlı, dış politikanız kavgalı, enerjiniz pahalı…
METİN KÜLÜNK (İstanbul) - İsmet Atalay'ın imzası var, Sırrı Özbek'in imzası var, Mehmet Ali Özpolat'ın imzası var!
BAŞKAN - Sayın Külünk…
MUHARREM İNCE (Devamla) - …valiniz Artema'lı, Bakanınız kınalı…
METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Bak Sayın İnce, bak raporunuza, bak!
BAŞKAN - İdare amiri arkadaşlarımız…
MUHARREM İNCE (Devamla) - …mahdumlarınız çelik kasalı…
METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Bak, sizin raporunuza bak!
BAŞKAN - Yapmayın, lütfen…
MUHARREM İNCE (Devamla) - ...polisiniz peruklu…
METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Şişli raporunuza bakın siz! Önce kendi tarihinizle yüzleşin!
MUHARREM İNCE (Devamla) - …hâkiminiz uykulu, düzeniniz korkulu…
METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Önce kendi tarihinizle yüzleşin!
MUHARREM İNCE (Devamla) - …sağlığınız paralı, eğitiminiz sıfırlı, sınavlarınız kopyalı, ihaleleriniz fesatlı, adaletiniz çifte standartlı. (CHP sıralarından alkışlar)
Başbakanınız her kürsüye çıktığında bağırıyor, "Yol yaptık." diyor. "Deprem vergilerini ne yaptın?" diyoruz, "Yol yaptık." diyor. "Milyonlarca dolar borç aldın, ne yaptın?" diyoruz, "Yol yaptık." diyor. "50 milyar dolar özelleştirme yaptın, nerede paralar?" diyoruz, "Yol yaptık." diyor. Meğer siz sadece kara yolu yapmamışsınız, meğer siz ne yollar biliyormuşsunuz! Sayıştaya yol yapmışsınız, devletin hazinesine yol yapmışsınız, TOKİ'ye, vatandaşın elektrik parasına, sağlık parasına, Maliyenin vergisine, halkın sağlığına ne yollar yapmışsınız da bizim haberimiz yokmuş! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
Memleketi yangın yerine çevirdiniz. Çağının tanığı olan gazetecileri, sanatçıları, bilim insanlarını, aydınları çağının sanığı yaptınız. Anneleri cezaevlerinin önünde nöbetçi yaptınız, evlat acısına dayanamayan yürek sahibi yaptınız. "Yetmez ama evet"çileri bile "Yetti gari!" yaptırdınız. Bakanların özgül ağırlıklarını sıfırladınız. "Kayınpeder enişte, çok para var bu işte" manşetlerini siz attırdınız. (CHP sıralarından alkışlar)
"Dünya lideriyim." dediniz, ne idamı engelleyebildiniz ne de 90 liderin gittiği Mandela'nın cenazesine gidebildiniz.

14 Mart 2014 Cuma

İsmet İnönü- Bilinmeyen Tarihi Konuşma

Vatandaşlar,

Cumhuriyetin 10’uncu yılını kutluyoruz. Bugün ne kadar sevinsek hakkımız vardır. On sene evvel bu devir Cumhuriyetin muzafferiyeti ile başladı. On sene içinde Türk milletinin tahakkuk ettirdiği eserler bugün iftiharla hatırlayabileceğimiz kadar büyüktür ve geniştir.

İnkılapların kudretini vakit vakit eski zamanları rücu ederek mukayese etmekte fayda vardır. Vatandaşlarım, 10 sene evvelki Cumhuriyetten Türk milleti bugün hiç olmazsa 10 kat daha kuvvetlidir. Vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyetinin komşularıyla ve herkesle münasebetleri çok dostanedir. Fakat sizin bildiğiniz gibi, tüm dünyanın bildiği gibi, bizim Türkiye Cumhuriyetimizin harici politikasında esas olan nokta, Sovyetlerle olan dostluğumuzun temel teşkil etmesidir. 

Türkiye Cumhuriyetinin Sovyetlerle dostluğu en çetin zamanlarda başlamış, en çetin imtihanlar geçirmiş, bugün için ve ati için iki milletin kalbine yerleşmiş esaslı bir politikadır. Bugün Cumhuriyetin 10. Yılında bizim bayramımıza iştirak eden dostlarımız Varaşilofu, Karahanı, Budlov, Budiyevni ve Kırijalovski'yi, hepsini aramızda görmek bizim için büyük bir sevinç ve bahtiyarlıktır. Kendilerine bilhassa teşekkür ederim. 

Yaşasın Cumhuriyet!
Yaşasın Dostlarımız
                                                                                                             İsmet İNÖNÜ

Bülent Ecevit-Yemin Töreni Başörtüsü Konuşması

Sayın başkan değerli milletvekilleri, Tükiye'de hanımların giyim kuşamına,başörtüsüne özel yaşamlarında hiç kimse karışmıyor ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir.Burası devletin en yüce kurumudur.Burada görev yapanlar devletin kurallarına,geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz...
                                                                    Bülent Ecevit

Bülent Ecevit Efsane Milliyetçilik Konuşması

Biz Demirellerden, Türkeşlerden milliyetçilik dersi almayız.
Sevgili kardeşlerim;
Biz milliyetçiliği; sokak duvarlarına değil,
Kıbrısın topraklarına,
Egenin deniz yataklarına yazmışız,
Biz milliyetçiliği batı anadolunun haşhaş tarlasına yazmışız...
                                                           Bülent Ecevit


Mustafa Kemal Atatürk-Gençliğe Hitabe

Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
 

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927